Kategorie

Produkty

Kategorie produktů
Současná lesnická těžba a přibližování dříví
Michaela Hykyšová
autor článku

Současná lesnická těžba a přibližování dříví

V našich podmínkách jsou dominantně používány 3 základní metody přibližování dříví, o kterých si více povíme níže.

V posledních letech a desetiletích je téměř nemožné si nevšimnout proměny způsobu vyklizování a přibližování  dříví v našich krajích. Soustavně se navyšuje podíl dřevní hmoty, které je v českých a slovenských lesích těžena, vyklizována a přibližována sortimentní metodou. Sortimentní metoda přibližování dřeva „pochází“ ze Skandinávie, kde je touto metodou přibližováno téměř 100% veškeré vytěžené dřevní hmoty. V dobách minulých, obecně lze říci ve 20. století (vyjma několika posledních desetiletí), si metoda přibližování dříví v celých délkách držela podíl drtivé většiny (spolu ještě s tzv. stromovou metodou, které se dnes používá již jen výjimečně). Nadpoloviční většinu si metoda přibližování dříví v celých délkách drží dodnes (a vzhledem k terénním podmínkám našich zemí si ji pravděpodobně udrží i nadále), ale podíl vytěženého dřeva, které je přiblíženo sortimentní metodou (pod tuto metodu spadá také těžba a přibližování dřeva tzv. harvestorovou technologií) se neustále navyšuje. Na následujících řádcích budou zjednodušeně tyto metody přibližování dříví přiblíženy.

Metoda celých délek

Strom je pokácen a odvětven. Poté je pomocí lesnické techniky, která disponuje většinou bubnovým navijákem nebo svěracím oplenem „odtáhnut“ na lesní skládku dříví (tzv. odvozní místo neboli „óčko“), kde je dříví rozmanipulováno na příslušné sortimenty (výřezy) a poté je vytěžená dřevní hmota dopravena na odvozních automobilech k odběrateli. Pro přibližování touto metodou jsou využívány zejména  univerzální kolové traktory s lesnickou nástavbou (UKT), Speciální lesnické kolové traktory (označované také jako „skiddery“) a všeobecně známé a nesmrtelné stroje LKT (lesnické kolové traktory) známé pod názvem „Lakatoš“. Lesní technika používaná při této metodě má velkou terénní dostupnost a tudíž jsou majitelé lesnických kolových a speciálních lesnických kolových traktorů schopni úspěšně pracovat v širším spektru terénních podmínek než majitelé lesnické techniky určené pro práci sortimentní metodou. Hlavní nevýhodou je, že dříví jde k odběrateli špinavé (po tažení po zemi) a lesnická firma nebo podnikatel musí disponovat technikou, která dříví po manipulaci na „óčku“ vyskládá do hrání (čelní rampovač, hydraulická ruka, atp.). Odběratelé kupující vytěžené dříví na odvozním místě dnes zkrátka preferují dříví čisté a vyskládané do hrání dle sortimentu (chcete-li, dle příslušné kvality či budoucího zpracování).

Speciální lesnický kolový traktor - "Lakatoš"

Stromová metoda přibližování dřeva

Dnes již velmi ojediněle používaná metoda, nicméně se nedá říci, že by neměla žádné výhody. Celý proces probíhá velmi podobně jako u předešlé metody, s tím rozdílem, že strom je odvětven až na odvozním místě. Na odvozním místě bývá umístěn procesor (od harvestoru se liší tím, že nekácí), což je speciální lesnický stroj, který si takto přiblížený strom uchopí, odvětví a rozřeže na výřezy (sortimenty) požadované délky a kvality. Zbylý klest a těžební odpad je buď prodán k energetickým účelům nebo případně ještě seštěpkován a poté prodán. Stoje využívané pro tuto metodu jsou opět univerzální kolové traktory, skiddery a (speciální) lesnické kolové traktory. Výše zmíněný procesor může být stacionární nebo nesený na traktoru.  Švédský procesor nesený na traktoru si můžete prohlédnout zde: Traktorový nesený procesor NIAB

Traktorový procesor NIAB

Sortimentní metoda přibližování dříví

Metoda, která se dostává do popředí díky neustále se zvyšujícím nároků odběratelů na čistotu a kvalitu dodávaného dříví. Při této metodě je příslušný strom pokácen, odvětven a rozřezán na příslušné sortimenty na jednom místě. Tyto činnosti jsou zajištěny buď dřevorubcem nebo speciálním těžebním strojemtzv. harvestorem. Sortimenty, které se nacházejí v pracovním poli nebo poblíž linky jsou poté naloženy hydraulickou rukou stroje, který se stará o jejich dopravu na odvozní místo. Tímto strojem může být vyvážecí souprava, vyvážecí vlek, vyvážecí traktor, atd..Více o lesnické technice určené pro přibližování dříví  v sortimentní metodě si povíme v dalším článku.

Traktorová vyvážecí souprava FARMA

Kam pokračovat ve čtení

Produkt přidán do košíku.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.