Kategorie

Produkty

Kategorie produktů
Rozlišení těžebně-dopravních strojů
Michaela Hykyšová
autor článku

Rozlišení těžebně-dopravních strojů

Rozlišení těžebně-dopravních strojů

Těžebně-dopravní proces v lesním hospodářství může být zajišťován prostřednictvím řady mechanizačních prostředků. Standardní a nejvýznamnější těžební technologie je motomanuální technologie, kdy se nejčastěji používá přenosná motorová pila. Tou může být strom skácen, odvětven a rozřezán na výřezy. Pro primární dopravu dříví z porostu (vyklizování) se dnes běžně využívá mobilních strojů, traktorů, tahačů s navijáky a lesních lanovek. Pro standardní technologie je jedním z typických znaků vysoké procento živé práce.

Ve vysoce mechanizovaných technologiích lesní těžby dnes používáme široké zastoupení mechanizačních prostředků, které nazýváme jako těžebně-dopravní stroje. Pro tyto stroje jsou charakteristické vlastnosti jako snížení manuální práce, vyšší produktivita práce, bezpečnost a hygiena práce. Těžebně-dopravní stroje mají široké zastoupení ve vykonávání operací a úkonů, proto mohou být zařazeny ve výrobním řetězci v různém pořadí podle okamžitých potřeb (např. při kácení a opracování stromů na začátku procesu nebo při transportu či na odvozním místě).

Těžebně-dopravní stroje rozdělujeme podle řady kritérií:

 • Počet vykonávaných operací
  •  Jednooperační stroje
   • Káceče – usměrňovače
   • Odvětvovače
   • Přibližovací prostředky
   • Štěpkovače (bez vyvážení štěpek)
   • Ostatní jednooperační stroje
  • Víceoperační stroje
   • Procesory – odvětvují, zkracují, třídí, měří, ukládají, atd.
   • Harvestory – kácejí, odvětvují, zkracují, měří, kubírují, přemisťují, registrují atd.
   • Ostatní víceoperační stroje – vykonávají více než 1 operaci, ale nejsou procesorem ani harvestorem.
 • Druh vykonávaných operací
  • Stroje pro kácení
  • Stroje pro odvětvování
  • Stroje pro transport dříví terénem
  • Zpracování těžebního odpadu
  • Stroje pro štěpkování
  • Stroje víceoperační.

Z těžebně-dopravních strojů se u nás vyskytují především víceoperační těžební stroje – harvestory a víceoperační soustřeďovací stroje – vyvážecí traktory a soupravy určené pro vyvážení. V současné době u nás nemají žádný význam káceče a málo se zde vyskytují i procesory, které jsou naproti tomu v SRN velmi rozšířené.

Kam pokračovat ve čtení

Produkt přidán do košíku.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.