Kategorie

Produkty

Kategorie produktů
Financování lesnické techniky s PGRLF – 4. kolo příjmu žádostí
Michaela Hykyšová
autor článku

Financování lesnické techniky s PGRLF – 4. kolo příjmu žádostí

Rádi bychom našim zákazníkům oznámili, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen PGRLF) vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví, a to na nákup techniky, kterou lze využít k péči o lesy a lesní školky.

Ministerstvo zemědělství ČR se ve spolupráci s PGRLF rozhodlo otevřít program podporující investice do strojů, lesnického vybavení a lesních školek, který reaguje na poptávku lesních hospodářů, vlastníků lesa a lesních školkařů. Ne každý má však možnost nebo chce hradit nákup vyvážečky, vyvážecí soupravy nebo další lesnické techniky z vlastních peněz, a tak se jeví jako řešení financovat nákup výhodným a spolehlivým úvěrem. Právě pro tyto situace nabízí Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond program Investiční úvěry Lesnictví, již počtvrté.

Vyvážečka dřeva Farma CT 8,5-12 G2

Co je náplní programu a o co se vlastně jedná?

Primárně je program schválen na nákup lesnické techniky pro její použití v lesích a lesních školkách. Jedná se o techniku, jako jsou například lesnické traktory, vleky pro odvoz a vyvážení dříví (takzvané lesnické vyvážečky dřeva – malé i velké, jako jsou vleky od světoznámých značek Farma nebo Vahva Jussi), či štípací poloautomaty ke zpracování palivového dřeva, a další stroje.

Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč se splatností maximálně 15 let, přičemž mohou lesníci v rámci programu požádat o podporu v režimu de minimis (tzv. podpora malého rozsahu) na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí korunový ekvivalent částky maximálně 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

V programu Investiční úvěry Lesnictví tedy žádáte o úvěr přímo PGRLF, který vše vyřídí s danou bankou, přičemž je možné k úvěru požádat o podporu určenou na snížení jistiny tohoto úvěru.

Kdy mohou lesníci o úvěr zažádat?

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:
13. 7. 2022 v 9:00

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu je 150 žádostí.

Na jaké typy strojů může být úvěr použit a další informace:

V programech PGRLF nejsou stanoveny ani typy strojů ani normativy jejich výkonu. To tedy znamená, že stroj, na který se úvěr v programu Investiční úvěry Lesnictví vztahuje, musí být pro činnost v lese přínosem, a to jak účelově tak ekonomicky.

Jak píše PGRLF na svých stránkách: „Cílem programu Investiční úvěry Lesnictví je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutí produkce podniku příjemce podpory.“

Jinými slovy, aby tedy došlo ke zlepšení výkonnosti podniku, musí stroj zvýšit produktivitu nebo snížit náklady oproti současnému stavu. To popíše a zkalkuluje žadatel ve svém podnikatelském záměru – viz. dokumenty ke stažení níže.

Je tedy patrné a logické, že koupě příliš drahého stroje na velmi malý lesní pozemek se ve zlepšení neprojeví, a proto by mohla být dotace zamítnuta nebo by ani nebylo možné v podnikatelském záměru spočítat, jak by se produktivita zlepšila.

Vyvážečka Vahva Jussi 2000_400 za čtyřkolku

Celé znění pravidel a další užitečné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách PGRLF a naleznete je v sekci Ke stažení:

 • Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s. v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví naleznete: zde
 • Příručka pro podání žádosti: zde
 • Podnikatelský záměr: zde
 • Formulář vstupních dat – Daňová evidence: zde
 • Plná moc – vzor 4.kolo: zde
 • Vzor vyplněné žádosti FO: zde
 • Vzor vyplněné žádosti PO: zde

Užitečné informace týkající se podávání žádostí

Žádosti je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF, a to konkrétně zde: Podat žádost

Podání žádosti je rozděleno do dvou částí, a to: podání žádosti a doplnění žádosti.

V případě úspěšného podání žádosti obdržíte potvrzovací e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti, dále pořadí, v jakém byla žádost přijata a také odkaz na doplnění žádosti.
Po podání/zaregistrování žádosti budete mít 48 hodin pro doplnění zbývající části formuláře žádosti.

Příjem žádostí, doplnění žádosti a jak vůbec žádost podat, jsou popsány v Příručce pro podání žádosti, kterou naleznete zde: Příručka podání žádosti

Doporučujeme Vám řádně se seznámit s plným zněním pravidel programu, blíže popsaných v dokumentu Pokyny pro poskytování podpor v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví (viz dokument výše)


 

Neváhejte nás prosím oslovit s žádostí o pomoc ve věci financování nákupu strojů a techniky pro Váš účel, rádi Vám pomůžeme:

 • email: info@jpjforest.com
 • tel.: +420 773 202 321 , +420 773 984 518

JPJ  Forest, s.r.o., Stará Paka – Ústí 78, 50791, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česká Republika, www.jpjforest.com

Můžete také kontaktovat přímo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF):

 • infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
 • E-mail: info@pgrlf.cz
 • IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Kam pokračovat ve čtení

Produkt přidán do košíku.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.